از محل سد ها و منابع آب سطحی برای تخصیص آب به زنجیره فولاد و ذوب آهن کردستان اقدام خواهیم کرد.

آرش آریا نژاد در جلسه امضا تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن از اکتشاف و استخراج تا فرآوری کامل مواد معدنی که در خانه کرد سنندج برگزار شد اظهار داشت:

از محل سد ها و منابع آب سطحی برای تخصیص آب به زنجیره فولاد و ذوب آهن کردستان اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: زیربنای هر صنعتی حوزه آبی است که خوشبختانه شاهد شرایط مطلوبی در حوزه‌های آبی در استان هستیم و از محل سدها و منابع آب سطحی برای تخصیص آب به زنجیره فولاد و ذوب آهن اقدام خواهیم کرد و امیدواریم اشتغال پایداری را برای استان بنیان بگذاریم.

مدیرعامل آب منطقه ای کردستان اما در خصوص چگونگی این تخصیص و پیش بینی ذخایر در نظر گرفته شده به این منظور توضیحی نداد. وعده تخصیص آب به زنجیره فولاد و ذوب آهن در حالی است که اکنون کردستان در حوزه آب شرب و آب کشاورزی مصرفی با کمبود مواجه است و تغییر سهم آبی در نظر گرفته شده برای استان با توجه به فاصله زیاد نسبت اراضی آبی به دیم با میانگین کشوری در استان، همواره همچون وعده ای در سال های اخیر مطرح بوده است.

اکنون با تمرکز دولت سیزدهم بر توسعه استان در بخش صنعت و معدن که نیازمند مصرف آب قابل توجهی است می بایست تغییر در تخصیص آب به کردستان به صورت ویژه در دستور کار مدیریت آبهای استان قرار گیرد.