معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت تحت تملک تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از صد میلیارد ریال باید مالیات…

محمود علیزاده در توضیح سازوکار شناسایی صاحبان خانه‌ها و خودرو‌های لوکس و زمان اجرای آن گفت: با ساز و کاری که در پیش‌نویس آئین‌نامه موضوع بند‌های (خ) و (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دیده شده است، دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن از قبیل وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و همچنین نیرو‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شده‌اند به ترتیب داده‌ها و اطلاعات املاک و مالکیت آن‌ها و مشخصات خودرو‌ها و مالکان آن‌ها را به نحوی که سازمان امور مالیاتی کشور درخواست می‌کند از طریق بر خط (وب سرویس) و ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست، در اختیار این سازمان قرار دهند.
وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت داده‌ها و اطلاعات واصله از مراجع مذکور، نسبت به تعیین دارائی‌های مشمول بند‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ارزش آن‌ها تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام و مراتب را به اطلاع مالکان آن‌ها می‌رساند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در جواب به این سوال که آیا برای شناسایی مشمولین همانند شناسایی خانه‌های خالی قرار است سامانه‌ای راه اندازی شود؟ گفت: این سازمان موظف است با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
علیزاده در توضیح خودرو‌ها و خانه‌هایی لوکس مشمول مالیات گفت: تمام مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودرو‌های سواری وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در ابتدای سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش روز آن‌ها بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است مشمول پردات مالیات می‌شوند.
وی افزود: واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گرانقیمت تحت تملک تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نیز باید مالیات پرداخت کنند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه برخی از افراد مدعی شدند برایشان پیامکی در راستای اینکه مشمول پرداخت مالیات خانه‌ها و خودرو‌های لوکس هستند ارسال شده است گفت: تا زمانیکه داده‌ها وا طلاعات لازم توسط مراجع مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نشود، فرایند اعلام مراتب به اشخاص مشمول و وصول مالیات متعلقه امکان پذیر نخواهد بود لذا ادعای مطروحه فاقد اعتبار است.
علیزاده در خصوص پیش بینی میزان مالیات دریافتی از محل مالیات خودرو‌ها و خانه‌های لوکس گفت: مبلغ پیش‌بینی در لایحه تقدیمی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات بر انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی ۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بود که در نهایت به مبلغ ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال مصوب شد.