کارشناس بازار مسکن گفت: قیمت‌ها در طرح مسکن ارزان قیمت باید به گونه‌ای تعیین شود که تهیه آن در توان اقشار ضعیف جامعه باشد چراکه مسکن‌های حمایتی با یارانه‌های دولتی ساخته می‌شود و باید در دسترس افراد غیربرخوردار…

احمدرضا سرحدی در خصوص طرح ساخت مسکن ارزان قیمت اظهار کرد: به طور کلی این طرح را می‌توان مثبت ارزیابی کرد منتهی در‌گذشته تجربیاتی همچون مسکن مهر نیز وجود داشته است که در صورت رفع نواقص و ایرادات آن می‌تواند طرح مناسبی باشد.
وی افزود: یکی از مهمترین مواردی که باید در چنین طرح‌هایی مورد توجه قرار گیرد موضوع مکان‌یابی است یعنی باید طرح در‌جایی ساخته شود که متقاضی دارد.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است قیمت‌ها نیز باید به گونه‌ای تعیین شود که تهیه آن در توان اقشار ضعیف جامعه باشد چراکه مسکن‌های حمایتی با یارانه‌های دولتی ساخته می‌شود و باید در دسترس افراد غیربرخوردار و ضعیف قرار گیرد.
سرحدی گفت: طرح مسکن ارزان قیمت در صورتی که با فاصله کمی از بازار مسکن در اختیار نیازمندان قرار گیرد نمی‌تواند در بازار مسکن تاثیر گذار شود.

طرح ساخت مسکن ارزان قیمت اعلام وصول شد
وی تاکید کرد: در بخش مسکن تورم بالایی حاکم است و اگر قرار شود مسکن استیجاری با رقمی حدود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار همان سال عرضه شود بی فایده است.
به گفته این کارشناس بازار مسکن اگر طرح مسکن ارزان قیمت با اختلاف کمی از بازار عرضه شود فقط اقشار برخوردار می‌توانند از طرح استفاده کنند و اقشار ضعیف توان استفاده از طرح را نخواهند داشت.
سرحدی بیان کرد: اجاره‌ها در طرح مسکن ارزان قیمت حداقل باید ۵۰ درصد زیر قیمت بازار درنظر گرفته شود چراکه قیمت‌ها در بازار مسکن شدید بالا رفته است.
وی افزود: در حال حاضر شاهد کوچ خانوار از بالای شهر به میان شهر، از میان به حاشیه شهر و از حاشیه به سمت زاغه نشینی هستیم و باید فکری به حال این موضوع شود.
کارشناس بازار مسکن گفت: در دولت بعدی اگر وزیر دلسوز و دولتمردانی سرکار بیایند که توجه آن‌ها به رفاه اجتماعی متمرکز شود حتما این طرح می‌تواند در بازار مسکن و اجاره تاثیرگذار باشد و مجلس نیز می‌تواند ریل گذاری آن را انجام دهد و دولت بعد به آن عمل کند.
سرحدی در خصوص اثرگذاری طرح در بازار مسکن گفت: اثر‌گذاری این طرح به تعداد آن بستگی دارد؛ طبیعتا اگر ساخت تعداد اندکی ساختمان در این طرح برنامه ریزی شود تاثیری در بازار مسکن نخواد داشت، ولی اگر بتواند بخش قابل توجهی از تقاضا را پاسخ دهد می‌تواند عاملی برای کنترل بازار اجاره محسوب شود.
طرح ساخت مسکن ارزان قیمت روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با هدف حمایت از ساخت مسکن استیجاری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.