استاندار کرمانشاه با تمجید از قانون جهش تولید و تامین مسکن، گفت: این قانون به تحقق برنامه ساخت مسکن در کرمانشاه کمک می کند.

هوشنگ بازوند بعد از ظهر امروز در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و دیگر مدیران عضو شورا برگزار شد؛ اظهار کرد: براساس سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام شده دولت سیزدهم قرار شد که سالیانه یک میلیون واحد مسکن ساخته شود.
وی افزود: مجلس هم قانونی با عنوان جهش تولید و تأمین مسکن را تصویب کرد، این قانون باوجود اینکه هنوز ابلاغ نشده ولی در نشست شورای مسکن امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار کرمانشاه قانون مصوب مجلس را مثبت و راهگشا ارزیابی کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون واگذاری زمین به متقاضیان به صورت ۹۹ ساله است که هزینه خرید زمین بر متقاضیان مسکن تحمیل نمی‌شود.
وی ادامه داد: براساس برآوردها، قرار است ۷۰ درصد ارزش واحد مسکونی، به متقاضی تسهیلات اعطا کنند.
بازوند عنوان کرد: صندوقی برای حمایت از کسانی که خواهان ساخت مسکن هستند تشکیل می‌شود که به عنوان مثال تخفیفاتی که مجموعه‌های شهرداری، آبفا، نظام مهندسی و … برای ساخت این نوع مسکن قائل می‌شوند از محل این صندوق تأمین خواهد شد.
وی از تدوین برنامه یک‌ساله در بخش مسکن کرمانشاه در قالب برنامه کلی ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن خبر داد و گفت: راه و شهرسازی این برنامه یک‌ساله را تدوین می‌کند و در نشست آینده شورا ارائه می‌دهد.