رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتی قول داد تا رسیدنِ به مطلوب چراغ این وزارتخانه خاموش نخواهد شد.

قاسمی در این توئیت نوشت: بعد از اعتمادِ ریاست محترم جمهوری، رأی قاطع نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی به اینجانب؛ پشتوانه‌ای بزرگ برای خدمت خواهد شد.
وی تصریح کرد: مردم عزیز ایران شایسته بهترین ها هستند و قول میدهم تا رسیدنِ به مطلوب چراغ این وزارتخانه خاموش نخواهد شد. 
رستم قاسمی با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه با ۲۶۷ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع رستم قاسمی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم انتخاب کردند.