محمد اسلامی در واکنش به خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن اظهار کرد: فرم «ج» اشخاصی که امتیاز طرح ملی مسکن خود را می‌فروشند قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند.

محمد اسلامی در واکنش به خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن اظهار کرد: فرم «ج» اشخاصی که امتیاز  طرح ملی مسکن خود را می‌فروشند قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند.

وی بیان کرد: این کار آن‌ها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیاز آنها در طرح ملی مسکن حذف می‌شود.
فروردین ماه سال گذشته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پس حدود سه ماه از خریدو فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن در برخی سایت‌ها طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
در بخشی از این اطلاعیه تاکیده شده بود؛ « ثبت‌نام اولیه طرح ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست . چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت‌نام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و … فاقد هر گونه ارزش است.
بنابراین، خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار است. … واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. … برگه پرینت ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.»