مدیرعامل شرکت عمران پردیس برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص افزایش آورده متقاضیان اولیه (نفر اول) مسکن مهر را تکذیب کرد.

سیدمهدی هدایت با تکذیب شایعات مربوط به افزایش آورده متقاضیان اولیه مسکن مهر پردیس، اظهار کرد: با توجه به طولانی شدن اتمام مسکن مهر در پردیس و افزایش چندین برابری قیمت نهاده های ساختمانی تاکنون  بیش از ۳۰۰ میلیون تومان مازاد بر آورده متقاضیان برای تکمیل  هر واحد مسکن مهر هزینه شده است
وی با یادآوری این‌که امکان دریافت مابه التفاوت هزینه های انجام شده توسط دولت از متقاضیان وجود داشت، ادامه داد: اما با این وجود به هیچ عنوان به این موضوع ورود نکردیم و در آینده هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون خواسته ما خانه دار کردن گروه هدف مسکن مهر است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.
وی با اشاره به این‌که توقف چند ساله پروژه های مسکن‌ مهر در ادوار گذشته یکی از عوامل فرسایشی شدن این طرح بوده است، تصریح کرد: عوامل این‌ چنینی موجب شدند تا امروزه هزینه های بسیار سنگینی جهت تکمیل پرژه های مسکن مهر به دولت تحمیل شود که اگراین اتفاق نمی‌افتادسالها پیش و با هزینه های معقول تر تمام واحدهای مسکن تحویل مالکان می شد.