در حالی که کریدور غرب در استان های غربی در حال تکمیل است، قطعات زیادی از کردیدور در کردستان بلاتکلیف مانده است و پیشرفت این پروژه ملی در کردستان کمتر از ۵۰ درصد می باشد.

هفته گذشته ۱۲۰ کیلومتر از کریدور غرب واقع در استان آذربایجان غربی توسط وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و بنا بر وعده محمد اسلامی ۵۰ کیلومتر باقیمانده دیگر نیز تا پایان دولت به بهربرداری خواهد رسید با این اوصاف ۳۰۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب، یعنی آن بخش از کریدور غرب کشور که در استان آذربایجان غربی است تا پایان دولت به بهره برداری می رسد.
کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول یک‌ هزار و ۵٣٠ کیلومتر، مرز بازرگان را به بندر امام خمینی (ره) متصل می‌کند و حدود ٣٠ درصد این شبکه حمل‌ و نقل جاده‌ای در آذربایجان‌غربی و تقریبا ۳۵ درصد این کریدور در کردستان قرار دارد.
آنچه قابل توجه است اما سهم ناچیز کردستان از پیشرفت این محور کلیدی است، میزان پیشرفت ۵۰ درصدی این کریدور در استان کردستان است به وضوح نشان دهنده بی توجهی به سهم کردستان در این پروژه ملی است. خبر مسرت بخش پیشرفت قابل توجه در استان آذربایجان غربی در حالی است که قطعات مهمی از کریدور غربی در کرستان همچنان “تعیین تکلیف نشده” باقی مانده است. از جمله مهمترین بلاتکلیف “کنارگذر شرقی سنندج” است.
اگرچه توپوگرافی استان کردستان همواره به عنوان عاملی برای کندی پیشرفت راه های استان مطرح است اما به نظر نمی رسد اختلاف شدید میان آمار های پیشرفت کریدور در کردستان در مقایسه با استان های همجوار، تنها به استناد این موضوع قابل توجیه باشد.
با توجه به ضعف شدید زیرساخت های حمل و نقل در استان کردستان تکمیل این کریدور می تواند نقش قابل توجهی در تغییر شرایط نامطلوب حمل و نقل استان داشته باشد، در چنین شرایطی انتظار می رود این عقب ماندگی معنی دار و موانع پیشرفت این گرح در کردستان توسط متولیان این پروژه ملی مورد توجه قرار گرفته و در راستای جبران عقب ماندگی ها مانع زدایی گردد.