وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: بنده بر اساس نظر رئیس‌جمهور خواستار مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، به مدت یک سال، هستم.

رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در واکنش به اظهارات رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مبنی بر موافقت وی با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: دیروز در کمیسیون عمران نشستی در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و بنده اعلام کردم چون هنوز نظر کارشناسی در این خصوص ندارم اجازه دهید بر اساس نامه رئیس‌جمهور بررسی این طرح فعلا به تاخیر بیفتد.
قاسمی گفت: بعد از کارشناسی در خصوص این طرح، اظهار نظر دقیق خواهم کرد.
وی ادامه داد: بنده نیز بر اساس نظر رئیس‌جمهور خواستار مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، به مدت یک سال، هستم.