معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم گفت: با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال طرح بهسازی ۲ کیلومتر از محور روستایی آمره بخش خلجستان قم اجرا شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

محمدرضا زیدآبادی در این خصوص، اظهار کرد: با بهره برداری از طرح بهسازی محور روستایی آمره این ششمین طرح بهسازی است که طی سال جاری درسطح راههای روستایی استان به بهره برداری رسیده است.
وی بیان کرد: محور روستایی آمره طی سالهای گذشته بهسازی نشده و سطح آسفالتی آن درمقاطعی مضمحل شده بود و به همین منظور طرح لکه‌گیری و روکش آن در دستور کار قرار گرفت.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم محور روستایی آمره را در زمره محورهای ییلاقی استان دانست و افزود: باتوجه به جغرافیای بخش خلجستان که از ییلاقات مهم استان می باشد و قرار گرفتن  روستای آمره دراین بخش، شاهد تنوع محصولات باغی در آن می باشیم .
زیدآبادی طول مسیردسترسی به روستا را ۶ کیلومتر عنوان و تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسانه این محور، نسبت به بهسازی ۲ کیلومتر از آن درقالب عملیات لکه گیری و روکش آسفالت اقدام شد.
وی بازه زمانی طرح بهسازی محور روستایی آمره را ۱۰ روزه عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به جدیت  مجموعه اجرایی جهت تکمیل پروژه در بازه زمانی اعلامی ، این طرح طی ۱۰ روز ( ۱ الی ۱۰ شهریور ماه جاری ) به بهره برداری رسید.