شهروندان سنندجی همچنان علی رغم رد شدن پیک پنجم کرونا در سایر استان ها، درگیر این موج از بیماری هستند و روزانه تعداد قابل توجهی از خانواده های اسن شهر عزیزان خود را از دست می دهند.

شهروندان سنندجی همچنان علی رغم رد شدن پیک پنجم کرونا در سایر استان ها، درگیر این موج از بیماری هستند و روزانه تعداد قابل توجهی از خانواده های اسن شهر عزیزان خود را از دست می دهند.
در چنین شرایطی که تعداد اموات به نسبت سایر ایام رشد قابل ملاحظه ای داشته، تدبیر در مدیریت آرامستان این شهر حداقل انتظار مورد تقاضای شهروندان و خانواده های داغدیده ای است که به جهت مصیبت مرگ عزیزانشان شرایط نامساعدی را تجربه می کنند.
انتخاب زمان نامناسب جهت بازسازی و توسعه غسالخانه آرامستان بهشت محمدی سنندج، در بدترین ایام ، مورد اعتراض شهروندان است. تخلیه مصالح ساختمانی در مسیر تردد مردم و وضعیت نامناسب سرویس بهداشتی این آرامستان در این شرایط قابل قبول نیست و می بایست مدیریت شهری ضمن عذر خواهی از مردم معترض، نسبت به مناسب سازی سریع فضایی مورد استفاده اقدام نماید.
یک بانوی سنندجی در گفتگو با خبرنگار راهساز ضمن گلایه از وضعیت آرامستان می گوید: در قطغات جدید این آرامستان کمترین آماده سازی انجام نشده و وضعیت بسیار نامناسب است و علی رغم دریافت هزینه های قابل توجه، نظافت آرامستان توسط این خانواده ها انجام می شود.
شهروند دیگری در گزارش راهساز، از شهردار برای دیدن وضعیت اسفناک سرویس بهداشتی آرامستان سنندج که فاقد مایع دستشویی است دعوت می کند و چنین شرایطی را مایه شرمندگی مدیران می داند.
گویا ضعف مدیریت شهری سنندج، در ایستگاه آخر نیز دست از سر شهروندان این شهرر بر نمی دارد.