“ اعضای شورای ششم سنندج که تاکنون به صورت رسمی آغاز به کار ننموده اند” در این ایام درگیر موضوع انتخاب شهردار هستند، روالی که در گذشته نیز مرسوم بوده امانمایندگان دوره ششم شورا باید بدانند که با تغییر نگاه…

“ اعضای شورای ششم سنندج که تاکنون به صورت رسمی آغاز به کار ننموده اند” در این ایام درگیر موضوع انتخاب شهردار هستند، روالی که در گذشته نیز مرسوم بوده امانمایندگان دوره ششم شورا باید بدانند که با تغییر نگاه دولت سیزدهم به مناطق محروم، تغییرات مشهود در تعاملات اقتصادی منطقه به واسطه اقتصاد دوران تحریم، فرصت های‌ گسترش بازارها و جذب گردشگران و سرمایه گذاران به واسطه مناطق جدید آزاد تجاری در استان، مرکز استان نیازمند شهرداری است که در کنار تجربه از دانش و بینش مناسب برخوردار باشد.
آنچه مسلم است این است که شهردار منتخب باید بتواند درک صحیحی از معادلات جدید اقتصادی در منطقه و شهر داشته باشد. ما به مدیرانی شهری نیاز داریم که خود را در سطح شهردار یک مرکز استان دیده و با نگاهی مستقل، بدون دستور پذیری از “جریان های سیاسی و لابی های قدرت” بکوشد اقتصاد شهری را در پیوند با اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی ببینند و مجری خوبی در راستای توسعه بازارهای خدمات و کالاهای شهر باشد.
با توجه به فرصت های ایجاد شده از جمله تصویب دو منطقه آزاد تجاری در استان، به تقاضای گردشگری شهر بیفزایند و با مثبت کردن افق اقتصادی شهر برای جذب سرمایه گذاران برنامه مشخص و اجرایی ارایه دهد. شهردار منتخب باید سنتهای فرهنگی٬‌ محیط زیست٬ تعاملات اجتماعی و مردم شهر را دارایی های اصلی شهر بداند و با نگاهی مسوولانه پاسخگوی مردم باشد و نه با تکیه بر جریان های قدرت و پاسخگویی به مطالبات لابی های مختلف منابع محدود شهر را صرف حرکات نمایشی و ایجاد حاشیه امن برای خود کند، شهردارباید پاسخگو باشد و بدیهی است در این میان مدیران رانتی که با حمایت جناحی و باندی به شهرداری راه پیدا می کنند نمی توانند راهگشا باشند.
اگرچه تعامل با دولت برای جذب بودجه پروژه های عمرانی و زیرساخت های شهری ضروری است اما شهرداران باید بدانند که اگر بخواهند بر توسعه شهر متمرکز باشند باید با تکیه به توانایی های شهر به سراغ جذب منابع فرا تر از توان دولت بروند.
و اما انتخاب چنین شهردارارنی در پشت درهای بسته، در جلسات شبانه و با انتخابات های فرمایشی و از پیش تعیین شده محقق نمی شود، اعضای منتخب شورای شهر سنندج باید با انتشار عمومی رزومه مدعیان شهرداری این شهر در موضوع مهم انتخاب شهردار از مردم کمک بگیرند و در راستای جلوگیری از تجارب گذشته سلامت این انتخاب مهم را تضمین کنند.