فقدان شاخص در انتخاب و تهدید تکرار تجربه شورای دور پنجم

طبق اصل یکصد قانون اساسی، برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، شهری و… از طریق همکاری مردم در نهادی موسوم به شورا انجام می‌شود و این شوراها به نمایندگی از مردم امورات شهر را پیگیری می‌کنند. در این میان ۳۴ وظیفه برای شورای شهر تعریف ‌شده که مهم‌ترین آن‌ها انتخاب فردی شایسته به عنوان شهردار، نظارت بر نحوه هزینه و درآمدهای شهر و جلوگیری از حیف ‌و میل و ارائه طرح و نظارت بر برنامه‌های پیشنهادی شهرداری است. که در صورت عدم انجام وظایف می تواند خسارات جبران پذیری برای شهر به دنبال داشته باشد.
نبود شاخص برای ورود افراد به شورا به ویژه شاخص تجربی و تحصیل  در فرایند انتخاب مشکل‌ ساز است. عدم‌ حمایت کافی دولت ها، عدم تناسب وظایف و اختیارات و ناکارآمدی منتخبان، مشکلاتی است که در تمام ادوار، شورا ها با آن مواجه بوده اند.
انتخابات و تبلیغات شورای ششم سنندج در شرایطی با بیش از ۱۳۰ نفر شرکت کننده در حال انجام است که خیل عظیمی از نامزد های شورای شهر “بیکار” بوده و به نیت اشتغال پا به این عرضه گزاشته اند، و در یک ” فضای تبلیغاتی غیر قابل راستی آزمایی” از عناوینی همچون “مدیرعامل فلان شرکت بزرگ!”، “کارآفرین برتر”، “فعال اجتماعی”، “هنرمند ملی”، “فعال رسانه ای”، “قهرمان ملی ورزشی” و بسیاری از این دست عنوان ها با تصاویر روتوش شده بر روی دیوار های شهر ظاهر می شوند، در این میان تعداد قابل توجهی با کمترین سابقه و تجربه در مسایل مربوط به شهر نیز در حال تقلا برای ورود به شورا هستند.
باید پذیرفت که به دلیل برتری مطلق افراد کم توان در این عرصه به نسبت اقلیت نامزد های دارای تجربه و تخصص کافی، به احتمال زیاد بخشی از افراد پارلمان محلی از میان “همین شومن های انتخاباتی و افراد فاقد تخصص” انتخاب خواهند شد و البته این افراد در طول چند سال آینده در تصمیمات مهم اداره شهر تعیین کننده خواهند بود.
در چنین شرایطی با توجه به احتمال مشارکت پایین در انتخابات به دلیل عملکرد دولت در چند سال گذشته، ورود کاندیدا های فاقد تجربه و توان، صرفا با اتکا به صرف هزینه های غیر متعارف، یارگیری های دوران تبلیغات و برتری های قبیله ای، همچون تهدیدی جدی، آینده شورای دور ششم را تهدید می کند.
به نظر می رسد جامعه “منتقدین و فعالین رسانه ای” در کنار تلاش برای حضور حداکثری افراد توانمند در شورا، در صورت “ورود شومن های تبلیغاتی به شورا” می بایست برای یک رویارویی تمام عیار با “تداوم ضهف در مدیریت شهری و تکرار مفاسد و بی نظمی های گذشته” مهیا باشند.