سخنگوی شورای نگهبان از تصویب نهایی طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان خبر داد.

هادی طحان نظیف در توئیتی نوشت:
« “طرح جهش تولید مسکن” که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
امیدوارم اجرای این قانون به ایجاد رونق و جهش در این صنعت پیشران و رفع یکی از دغدغه‌های مردم منجر شود.» 
بر اساس طرح جهش تولید، قرار است ۶ میلیون مسکن با شرایط «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز احداث شود.