مهندس علی اصغر کاظمی مدیرکل غرب و مرکز شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور در پاسخ به خبرنگار رسانه تخصصی راهساز مبنی بر تعداد آمار و وضعیت پروزه های شرکت ساخت و توسعه در استان کردستان گفت:

در حال حاضر شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور در کردستان ۹ پروژه مصوب را در قانون بودجه دارد که این پروژه ها۹ طرح راه اصلی و بزرگراه و راه آهن
شامل :
۲ طرح راه اصلی( بیجار _ همدان و سنندج _ مریوان)
۴ طرح بزرگراهی( سنندج _ همدان، بیجار _ زنجان، سقز _ بانه و میاندوآب _ سقز _ دیواندره_ سنندج _ کامیاران _ کرمانشاه ) و
۳ طرح راه آهن( سنندج _ همدان،  زنجان_ بیجار و سنندج _ مریوان _ باشماق)
 در کتار ابن پروژه های حوزه راه آهن هم دو پروژه همدان سنندج و همچنین اتصال راه آهن زنجان – تبریز به خط آهن سنندج -همدان از طریق بیجار را داریم و اخیرا در بوجه ۱۴۰۰ اتصال مریوان به شبکه ریلی را هم دیده شده است.
امروز شاهد قطعه تیژتیژ-گاران از محور سنندج – مریوان بودیم که این محور موجب کاهش ۲۰ کیلومتر از مسیر موجود خواهد گردید و بسته به ترافیکی که در جاده موجود خواهیم داشت این قطعه افتتاح شده بین نیم تا یک ساعت زمان سفر سنندج- مریوان کاهش خواهد داد که سه دستگاه تونل به طول ۵ کیلومتر و یک دستگاه پل بزرگ  به طول ۲۵۰ متر را در طول پروژه و محل تقاطع این مسیر با مسیر سقز مریوان را داریم که با توجه به تلاش های در حال انجام این پل نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
محور بیجار به همدان و سنندج – همدان عمده عملیات به اتمام رسیده و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید در خصوص محور بیجار – زنجان و سقز به با نه هم به همین شکل پیمانکاران در قطعات مختلف مشغول به کار هستند و عملیات تکمیلی این محور ها را در دست اقدام داریم.
راه آهن سنندج – همدان هم خوشبختانه عملیات اجرایی رو به اتمام است و توسط اداره کل راه آن شرکت ساخت در حال انجام است. مطالعات محور بیجار – زنجان هم به اتمام رسیده و با توجه به تامبن مالی قطعاتی را در استان زنجان و  همچنین کردستان عملیاتی خواهیم کرد و اتصال به مریوان هم برنامه مطالعات در دست مطالعه است که انشالله جز پروژه های اتی شرکت ساخت خواهد بود.