کمتر از هشت ماه پیش، به دنبال تشکیل کابینه دولت سیزدهم در میان گمانه زنی های فراوان در موضوع تعیین نماینده عالی دولت در استان کردستان؛ دکتر اسماعیل زارعی کوشا به این سمت انتخاب شد.

«استقلال در تصمیم»

«مسوولیت پذیری» 

«احتمال تغییر سریع مدیران منتخب است»

کمتر از هشت ماه پیش، به دنبال تشکیل کابینه دولت سیزدهم در میان گمانه زنی های فراوان در موضوع تعیین نماینده عالی دولت در استان کردستان؛ دکتر اسماعیل زارعی کوشا به این سمت انتخاب شد.

به جرات می توان روزهای آغاز ماموریت زارعی کوشا در کردستان را از جمله آشفته ترین روزهای کردستان در سال های اخیر دانست؛ مشکلات مزمن استان در حوزه های مختلف، توقع تغییرات سریع و محسوس ایجاد شده در جامعه به واسطه برنامه‌های دولت سیزدهم به همراه شروع کار زارعی کوشا با مدیرانی که قاطبه آنها کمترین همگرایی با دولت جدید را نداشتند، تنها بخشی از چالش های استاندار جدید کردستان بود. 

اما آنچه بیش و پیش از تمامی این موضوعات منظری آشفته تر به استقبال از این استاندار بومی داد؛ آشفتگی کم سابقه در میان فعالین سیاسی استان بود. نگاه قمعی مدیران اصلاح طلب به فعالین سیاسی و محدود ساختن محارم دولت اصلاحات در کردستان به چند نفر از فعال ستاد انتخاباتی روحانی برای مدتی طولانی؛ فعالین سیاسی استان را در نهایت فشار ممکن قرار داده و اکنون با پیروزی دولت سیزدهم این فنر فشرده رها شده بود. 

علاوه بر ظرفیت قابل توجه فعالین سیاسی که برای حضور و اثر گذاری به میدان آمده بودند، سیاست  دولت مردمی و گستردگی ستادهای انتخاباتی در میان جامعه؛ مدیریت جدید استان را به خیل عظیمی از فعالین ستادی حکم به دستی مواجه کرد که بعضا به واسطه “سنت نامیمون مشارکت دادن بر ستادی ها در مدیریت در دولت روحانی” با توقع پاداش هایی از جنس بکار گیری و ارتقا به استقبال آمدند و بر پیچیدگی معادلات در روزهای آغازین مدیریت زارعی کوشا در کردستان افزود.

امروز اما با گذشت کمتر از ۸ ماه از آن زمان به جرات می توان گفت که فضای روانی سیاسیون در کردستان شرایط متفاوتی را تجربه می کند، بخش قابل توجهی از انتصابات در میان همین فضای متلاطم به گونه ای مدیریت شد که نتیجه آن بیشترین همگرایی در میان فعالین استان بود. علی رغم وجود انتقادات در خصوص برخی از انتخاب های انجام شده و انتظار تسریع در ادامه تغییرات، مخصوصا در مناسب مهم باقی مانده؛ می توان گفت که سمت و سوی تغییرات به صورت مشخص موجب اقناع سلایق مختلف موجود در استان بود و البته نقطه قوت انتخاب های صورت گرفته استفاده از ظرفیت مدیران بومی با سابقه در تیم مدیریتی جدید استان همچون ارسلان ازهاری (رییس دهه ۸۰ سازمان برنامه و بودجه) بود که به راستی موجب دلگرمی گروه های مختلف گردید.

آنچه اما بیش و پیش از بقیه عوامل در انتصابات اخیر استان خود نمایی می کند سه شاخصِ «استقلال در تصمیم»، «مسوولیت پذیری» و «احتمال تغییر سریع مدیران منتخب است»؛ در این چند ماه اسماعیل زارعی کوشا به صراحت و در تریبون های مختلف اعلام داشته که علی رغم مشورت در موضوع انتصابات “ در این خصوص شخصا تصمیم خواهد گرفت” و البته “مسوولیت کلیه تصمیمات را نیز به صورت کامل به عهده خواهد گرفت” چنین ادبیاتِ کمتر دیده شده ای در مقابل انبوه گلایه های مدیران پیشین استان مبنی بر تصمیمات خارج از استانداری در حوزه عزل و نصب مدیران را می توان به عنوان وجه تمایز بارز انتصابات در این دوره دانست. از سوی دیگر اعلام استاندار کردستان مبنی بر امکان تجدید نظر سریع در تصمیمات در صورت عدم حرکت مدیران منتخب همپای تیم توسعه استان، به نوعی رسم نامیمون «سرقفلی مناسب به اشخاص در کردستان» را هدف گرفته است، رسمی که سالهای طولانی با حضور مدیران ناکارآمد توسعه استان را معطل ساخت.