بیش از یک ماه پیش در تاریخ چهاردهم مرداد ماه بود که شورای ششم شهر سنندج آغاز به کار کرد، شورایی که با وعده تحول در عملکرد مدیریت شهری سنندج و البته انتقاداتی شدید به وضع موجود در حوزه های سیاست گذاری،…

اگرچه قضاوت عملکرد شورای چهار ساله را نمی توان در این مدت محدود انجام داد اما با توجه به تعدد و شدت انتقادات در حوزه های مختلف انتظار می رفت شورای ششم همزمان با آغاز به کار در موضوعات مهمی همچون پروژه های سرمایه گزاری شهربازی پارک ملت و سیتی سنتر که در دوران انتخابات بسیار مورد انتقاد بود اعلام موضع شفاف و قاطع نماید.
این اصل اساسی که کلیه طرح ها در هر سطحی می بایست با رعایت حقوق عامه و با توجه به پیوست های فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی اجرایی شوند را نمی توان در هیچ صورتی نادیده گرفت و بر اساس همین اصول و با توجه به نظرات منتقدین در طرح های سرمایه گزاری جاری، شبهات قابل تاملی وجود دارد که می بایست شورای ششم ضمن اعلام نظر شفاف در خصوص آنها نتیجه اقدامات در این موضوعات را به صورت روشن با شهروندان در میان بگذارد.
انتظار می رود این شورا در موضوع مهم ارتباط با شهروندان و اقدامات مشخص در راستای ترمیم اعتماد عمومی گام های موثر و مشهودی بردارد و اکتفای ارتباط میان این شورا با عنوان “شورای تحول خواه و انقلابی” با شهروندان به انتشار تصاویر آسفات و سنگ فرش چند کوچه و نیز اخبار جلسات – بعضا خارج از موضوع – پذیرفتنی نیست. اگر چه با توجه به حضور نیرو های اصلاح طلب در مدیرت اجرایی استان و توفیق اجباری! شورای اصولگرا در همکاری با اصلاح طلبان استان می توان سکوت کنونی را یک نوع تامل و معامله در راستای پیش گیری از ایجاد تنش در بدنه مدیریت شهری در این ایام دانست اما نباید از هزینه های این “سکوت، انفعال و سیاست ورزی” که از خزانه ته کشیده اعتماد عمومی به مدیریت شهری پرداخت خواهد شد غافل بود.