مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: براساس قانون ساکنین مسکن مهر می‌توانند با تسهیلاتی که دولت داده نسبت به خریداری قدرالسهم عرصه خود در مسکن مهر اقدام کنند.

وحید کرم‌الهی در خصوص یک ظرفیت و امکان قانونی مسکن مهر در کشور و لرستان اظهار کرد: براساس قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی که ابلاغ شده است، مسکن مهر سندهای اعیانی را در اختیار دارند یعنی سند ساخت را دارد و سند زمین را ندارند.
وی گفت: در ابتدا این مسکن‌ها به صورت اجاره ۹۹ ساله بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به مزایای خوب سند ملکی با اعیانی گفت: ساکنین مسکن مهر می‌توانند با تسهیلاتی که دولت داده نسبت به خریداری  قدرالسهم عرصه خود در مسکن مهر اقدام کنند.
کرم‌الهی افزود: دولت هم اینکار را به صورت تقسیطی انجام می‌دهد به این صورت که مبلغی را به عنوان پیش پرداخت و مابقی را به صورت تقسیط انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه این قانون مزایای خوبی دارد، گفت: افرادی که پایان کار گرفتند نسبت به این موضوع اقدام کنند و کسانی که پایان کار نگرفتند به شهرداری مراجعه و نسبت به گرفتن پایان کار اقدام کنند تا در اسرع وقت واگذاری‌ها صورت گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: با اجرای این قانون و عوایدی که از طریق آن بدست می‌ آید ادارات راه و شهرسازی می توانند نسبت به زیباسازی و کارهای زیربنایی که در حوزه مسکن ناتمام است اقدامات لازم را به انجام برسانند.