نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ساخت یک میلیون مسکن در سال را کاملا عملی دانست و تاکید کرد: ساخت حداقل یک میلیون مسکن قانون مصوب مجلس و تکلیفی است که دولت موظف به اجرای آن می باشد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای این طرح باید زمین های دولتی در اختیار این طرح قرار بگیرد و طبق مصوبه مجلس بانک ها مکلف شده اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن با اقساط پلکانی اختصاص دهند.
وی افزود: همچنین برای تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی به دستگاههای ذیربط تکلیف شده تا شهرک های مسکونی به امکانات لازم از جمله حمل ونقل و امکانات رفاهی و معیشتی تجهیز شوند.
نیکزاد از طرح تاسیس صندوق ملی مسکن خبر داد و گفت: راه اندازی این صندوق با هدف تامین بودجه و ساماندهی و رونق ساخت و ساز ها در کشور صورت می گیرد که می تواند به توسعه ساخت و ساز ها در کشور کمک شایانی کند.
وی رونق ساخت و سازها را موجب رونق صنعت و افزایش اشتغال در کشور دانست و تاکید کرد: دولت باید رونق ساخت و ساز را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و اجرای این طرح میتواند از ۲ ماه آینده عملیاتی شود و استارت بخورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش مسکن تنها بخشی است که میتوان با اتکا به توان داخلی توسعه داد و تحریم ها مانعی برای آن نیست، افزود: همه امکانات برای توسعه ساخت و سازها در کشور وجود دارد و تنها به عزم و اراده جدی نیاز است و مجلس شورای اسلامی با همه توان آماده کمک و همکاری با دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و مردم می باشد.