استاندار اردبیل گفت: بزرگراه های جدید با هدف کاهش تصادفات در اردبیل احداث می شود.

اکبر بهنام جو استاندار اردبیل در جلسه شورای راهبری تصادفات استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵۰ کیلومتر از جاده های استان در محورهای مختلف در دست احداث است و هر سال تا۶۰ کیلومتر به بزرگراه های سطح استان با هدف کاهش میزان تصادفات جاده ای افزوده می شود.
وی گفت: نسبت به ۳ سال گذشته کار احداث بزرگراه ها در استان اردبیل با جذب اعتبار مناسب رشد قابل توجهی یافته و در حال حاضر در شمال استان از پارس آباد به سمت مشگین شهر، در مشگین شهر، محور رضی امیرکندی و گرمی به سمت بیله سوار در حال احداث است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه در آمار مقایسه ای میزان تصادفات برون شهری در دو ماهه امسال نسبت به دو ماهه سال ۹۹ چندان تغییری دیده نمی شود، بیان کرد: اصلی ترین راهکار در کاهش میزان تصادفات در سطح استان بویژه در فصل تابستان اجرای برنامه های اساسی و ایمن سازی جاده ها است.
بهنام جو از ایمن سازی جاده سرچم از دو محور اردبیل به سرچم و به عکس خبر داد و افزود: یکی از تاثیرگذارترین جاده ها یعنی کلور درام در محور زنجان _منجیل به سمت خلخال است که با احداث و بهسازی آن بار ترافیک جاده سرچم کاهش می یابد و سبب کاهش خیلی از تصادفات می شود.
وی با بیان اینکه این محور در حال احداث است و قطعه اول نیز  به زودی شروع می شود، بیان کرد: ساخت قطعه اول کار به مناقصه رفته است و امید می رود در سالهای آینده یک محور ایمن و پر کاربرد برای رانندگان ایجاد شود.