عملیات ریل گذاری راه آهن سنندج – همدان به پایان رسید. طول خط آهن تهران، همدان – سنندج ۴۲۰ کیلومتر است که مسیر تهران تا همدان به طول ۲۷۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است و از ۱۵۱ کیلومتر طول خط ریلی همدان…

به گزارش راهساز، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور روز سه شنبه در این آیین اتمام عملیات ریل گزاری راه آهن سنندج – همدان اظهار داشت: این پروژه بزرگ با پیگیری‌های ویژه استاندار کردستان به سرانجام رسید، در غیراینصورت تا ۲ سال دیگر ریل گذاری به اتمام نمی رسید.
خیرالله خادمی با بیان اینکه متوسط ریل گذاری در طول دوران گذشته ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلومتر در سال است، افزود: این در حالی است که در ۶ ماه گذشته ۸۰ کیلومتر ریل گذاری در این محور انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه عملیات ریل گذاری ۱۵۰ کیلومتر حدود دو سال طول می کشد، یادآور شد: این پروژه کار خیر و زیربنایی بزرگی محسوب شده که توسط نظام اسلامی اجرا شده و به عنوان اولویت انجام خواهد شد و پس از تکمیل ایستگاه‌ها در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
طول خط آهن تهران، همدان – سنندج ۴۲۰ کیلومتر است که مسیر تهران تا همدان به طول ۲۷۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است و از ۱۵۱ کیلومتر طول خط ریلی همدان – سنندج نیز ۶۴ کیلومتر از آن در حوزه استان همدان واقع شده و از شهر بهار و لالجین عبور و به استان کردستان منتهی می شود.
تاکنون برای این پروژه یک هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه شده، شامل سه قطعه، ۲۷ کیلدمتر خط ایستگاهی و هفت ایستگاه دارد که مهمترین آن ابستگاه سنندج است.
از جمله مزایای بهره برداری از این خط ریلی می‌توان به کاهش تصادفات جاده‌ای، تسهیل سفر، توسعه صنعت گردشگری، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، اشتغالزایی و کاهش مصرف سوخت اشاره کرد.