چند هفته مانده به پایان دولت دوازدهم، تلاش در جهت تحقق وعده های این دولت با شتاب بیشتری در کل کشور در حال انجام است و البته در کردستان نیز این روزها فعالیت دستگاه های اجرایی در مسیر افتتاح قبل از پایان…

اگر چه تمام طرح های حوزه حمل و نقل در استان کردستان در این چند سال محدود به ” خط آهن سنندج – همدان، مسیر سنندج – مریوان، فرودگاه سقز و اتصال سنندج به بزرگراه همدان – تهران” نبود اما به جرات می توان گفت تمام افتتاح های انجام شده در این چند سال درصدی جزیی از این طرح ها بوده که همواره نیز به عنوان مطالبه استان در حوزه حمل و نقل مطرح بوده اند.
از میان این چهار طرح بارز اما در ماه جاری جاده سنندج – مریوان با حضور وزیر راه و شهرسازی به زیر ترافیک رفت. عملیات اجرایی این پروژه که تعریف و شروع اجرای آن به دو دهه پیش باز می گشت در چند سال اخیر و به صورت مشخص در ماه های گذشته شتاب قابل توجه و تقدیری گرفت و با وجود برخی نواقص – که می تواند به تفصیل مورد گفتگو باشد – ضمن پیوستن به شبکه راه های کشور موجب تحقق یکی از وعده های دولت در حوزه حمل و نقل استان کردستان گردید.
دو پروژه دیگر شامل فرودگاه سقز و خط آهن همدان – سنندج نیز مطابق آخرین گزارشات با حداکثر توان در حال اجرا هستند و بر اساس جدید ترین وعده های استاندار کردستان، قبل از پایان دولت صدای سوت قطار در ایستگاه گردنه صلوات آباد شنیده خواهد شد و نیز در فرودگاه سقز روز عید قربان، هواپیما به زمین خواهد نشست. پروژه هایی که تحقق آنها به جد بر توسعه حوزه حمل و نقل استان موثر خواهد بود. اما در این میان به نظر می رسد پروژه تعریض گردنه صلوات آباد سنندج، با توجه به شرایط پروژه امکان اتمام در این مقطع زمانی را نداشته و اگرچه با پیشرفت فیزیکی قابل توجه، اما به عنوان میراثی پر حاشیه به همراه “کنارگذر شرقی سنندج” که کمترین میزان پیشرفت را نداشت، به سکان داران بعدی توسعه استان سپرده خواهد شد.
آنچه مسلم است این است که این تلاش ها با هر نیت ممکن در مسیر توسعه استان بوده و قابل تقدیر است اما به نظر می رسد بهمن مرادنیا که همواره در این چند سال بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی در پروژه های حمل و نقل تاکید داشته است در این روز های گرم و سخت، اهتمام به دغدغه تاثیرات شتاب در اجرا، بر کیفیت طرح ها – بلاخص در حوزه ایمنی- را در دستور کار جدی اجرای طرح هایی قرار دهد که به دلیل ماهیت آنها، عواقب هر نوع سهل انگاری در آنها می تواند غیر قابل جبران باشد. آنچنان که این روز ها سالگرد یکی از تلخ ترین فجایع حمل و نقل شهری سنندج است، حادثه ای که بر اثر آن در چند سال گذشته یازده نفر از شهروندان در تصادف اتوبوس با کامیون ترانزیت در بلوار دکتر حسینی سنندج جان خود را از دست دادند. تصادف شهر فجیعی که به نظر می رسد  “تعجیل در افتتاح” و “افتتاح به هر قیمتی” در آن تاثیر مستقیم داشتند.