شورای جدید شهر سنندج به همراه سایر شهرهای کشور طی چند روز آینده، در فضایی آغاز به کار می کنند که انتقادات گسترده منتخبین از وضع موجود و انبوه شعار های انتخاباتی ایشان، سطح قابل توجهی از توقعات را در میان…

شورای جدید شهر سنندج به همراه سایر شهرهای کشور طی چند روز آینده، در فضایی آغاز به کار می کنند که انتقادات گسترده منتخبین از وضع موجود و انبوه شعار های انتخاباتی ایشان، سطح قابل توجهی از توقعات را در میان شهروندان رقم زده است. اگر چه موفقیت شورا به دلیل مناسبات ارکان مختلف مدیریت شهری در کشور، محدود به داخل شورا نبوده و به عواملی کلیدی در خارج از پارلمان محلی نیز در ارتباط است اما آنچه با توجه به ترکیب اعضای شورا و شرایط جامعه مشخصا در خصوص شورای ششم شهر سنندج می توان پیش بینی کرد این است که احتمالا ” روزهای سختی در پیش روی این ۹ نفر است”.
خالی بودن خزانه شهر در شرایط بحران های مالی سراسری از جمله موانع جدی است که شورای ششم به صورت مشخص با آن مواجه خواهد بود و به نظر می رسد موضوعات تامین مالی همچون عاملی موثر در تحقق برنامه های این شورا موثر خواهد بود.
با توجه به تعلق اکثریت شورای پنجم به جریان حاکم بر دولت دوازدهم و ارتباطات گسترده اعضای شورا با نمایندگان دولت در استان، به صورت طبیعی با تغییر ترکیب اعضای شورای شهر، دیگر از این روابط “جناحی و شخصی” با نمایندگان کنونی دولت در استان مطلقا خبری نخواهد بود و در سطح همکاری دولت با شورای ششم کاهش مشهود و موثری پیش بینی خواهد شد و این تغییر در سطح روابط با توجه به ساختار مدیریت شهری در کشور، می تواند عامل موثری در نمود موفقیت شورا ششم در ماه های ابتدایی باشد.
از جمله دیگر عواملی که می تواند بر موفقیت این شورا موثر باشد می توان به “ترکیب نفرات شورای ششم” اشاره کرد، علی رغم وجود تعدادی از چهره های با تجربه در عرصه های مدیریتی و اجرایی، به نظر می رسد، ترکیب شورای ششم از منظر تخصص، این شورا را در سطح قابل توجهی از آسییب پذیری قرار داده است.
“مداخله و سهم خواهی جریان های مختلف در موضوع تعیین شهردار” را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از چالش های پیش روی شورای جدید شهر نام برد و اگرچه مختص به این شورا نیست اما با توجه به شرایط موجود و خیز جریان های مختلف می تواند به نحوه تعیین کننده ای بر رفتار شورا موثر باشد. این رفتار در انتخاب شهردار به عنوان اولین و مهمترین تصمیم شورای جدید، محک مهمی است بر سنجش میزان “عقلانیت و استقلال” این شورا.
تعیین تکلیف پرونده های باز و پر حاشیه موجود از جمله دیگر موانع شورای ششم است، پروژه های سرمایه گزاری همچون سیتی سنتر و پارک ملت و …  که با انتقادات و پرسش های گسترده ای همراه هستند و شورای ششم به ناچار می بایست نسبت به بررسی این پرونده ها و پاسخ درخور به افکار عمومی اقدام نماید به صورت مشخص بخشی از انرژی شورای جدید را معطوف به خود می کند.
بر اساس شرایط موجود پیش بینی می شود این نه نفر روزهای سختی پیش رو داشته باشند و حداقل در چند ماه آینده با چالش های اساسی مواجه باشند که عبور از هرکدام از آنها مستلزم “زمان” است، زمانی که به نظر می رسد با توجه به سطح توقعات ایجاد شده، افکار عمومی به آسانی در اختیار ایشان قرار نخواهد داد.