فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی استان اردبیل اعلام کرد: در سال گذشته ۵۵ هکتار از اراضی ملی در استان اردبیل رفع تصرف و از چنگال متصرفان خارج و تحویل اداره کل راه و شهرسازی استان شد.

فرهاد احدی فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در سال گذشته ۵۵ هکتار از اراضی ملی در استان اردبیل رفع و از چنگال متصرفان خارج و تحویل اداره کل راه و شهرسازی استان شد.
وی افزود: ارزش اراضی رفع تصرف شده در مناطق مختلف استان اردبیل ۲۳۶ میلیارد تومان در سال گذشته بوده است.
فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: در امسال نیز همچنان بحث کنترل اراضی تحت پوشش راه و شهرسازی استان  را به جد پیگیری کرده و در شهرستان‌ها از اراضی تعیین حدود طبق نقشه‌ ابلاغی صیانت کرده و شناسایی اراضی تصرف شده را انجام خواهیم داد.
احدی ضرورت همراهی و همکاری بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و اعضای شوراهای روستا را در صیانت از اموال و اراضی دولتی یادآور شد و بیان کرد: جای دارد از همراهی فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها و مسئولان قضائی در همکاری و همراهی با این مجموعه قدردانی کرده و همچنان به تقویت این تعاملات کمک کنیم.
فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: امیدواریم نیروهای یگان و بکارگیری آنها از حالت موسسه‌ای خارج شده و جذب نیروها به شکل ثابت با امکانات و تجهیزات مناسب را در مناطق مختلف استان اردبیل شاهد باشیم.
احدی افزود: آگاه‌سازی عمومی برای مقابله با هرگونه تصرف و تعرض به اراضی ملی و دولتی با مشارکت و حمایت دادگستری و پلیس پیشگیری با توزیع بروشور و پوستر در مناطق مختلف به انجام رسیده که امیدواریم نتایج آن در ارتقا آگاهی مردم برای مقابله قانونی با متصرفین به اراضی بیت المال باشد.
وی گفت: سامانه ۱۶۵۶ آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مستند و مستدل در جلوگیری و مقابله با هرگونه تصرف اراضی ملی است.