رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در حوزه راهها و توسعه بزرگراهها بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش منابع و اعتبارات در سالهای اخیر شاهد هستیم.

داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد : هرچند سهم استان اردبیل از اعتبارات عمرانی کشور ۲ درصد بوده است اما عملکرد بودجه عمرانی سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن مخصوص راه آهن بوده و سایر منابع در حوزه توسعه راهها ، بخش آب و خاک و طرح های عمران روستایی هزینه شده است.
وی افزود: در سه ماهه امسال نیز یک هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان منابع به استان تخصیص یافته که بخش عمده ای از این منابع مختص راه آهن و توسعه راهها بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با قدردانی از تلاش و پیگیری های مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در جذب منابع ملی گفت: در همه سفرهای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منابع تخصیص یافته عمدتا” برای راه و راه آهن است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان خاطر نشان کرد : امسال ۳۱۹ میلیارد تومان منابع بین فرمانداری های شهرستانهای استان با ضریب مشخص توزیع می شود تا در فصل کاری پروژه های نیمه تمام احداثی در حوزه راههای اصلی ، فرعی و روستایی و سایر بخش ها به سرانجام برسد.