استان ایلام با توجه به کاهش چشم گیر تلفات جاده ایی در ۹ ماه سال ۹۸ و ۹۹ رتبه نخست کشوری را در بین سایر استانها متعلق به خود کرد

 نفر مربوط به سال  و .استان ایلام با توجه به کاهش چشم گیر تلفات جاده ایی در ۹ ماه سال ۹۸ و ۹۹ رتبه نخست کشوری را در بین سایر استانها متعلق به خود کرد
ایلام در ۹ ماه سال ۹۸ و ۹۹ با ۲۲۴ نفر کشته در سوانح جاده ایی کمترین میزان تلفات را میان تمام استانهای کشور داشته است که قابل ذکر است از این تعداد  ۱۴۰ نفر در سال ۹۸ و ۸۴ نفر در سال ۹۹ در حوادث جاده ایی جان خود را از دست داده اند که با توجه به ارقام شاهد کاهش ۴۰درصدی تلفات نیز می باشیم