طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه حمل و نقل و وزارت “ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین” در دستور کار مجلس علنی مجلس قرار گرفت.

موافقان این طرح که دست بالا را دارند بر این باورند که با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو بخش مسکن و حمل و نقل      مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی که بسیار زیاد است تفکیک شده و توان مدیریت در وزارت خانه های حاصل از تفکیک بالا خواهد رفت.
رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس در دفاع از این طرح اعلام کرد: طبق آمارها کیفیت ساخت‌وسازها در چند سال اخیر پایین آمده است و حدود چهار میلیون واحد مسکن در کشور کم داریم و بیش از ۲۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند. در حوزه راه نیز مشکلات و پروژه‌های کلان ملی و ناتمام وجود دارد که رسیدگی همه جانبه به آن ضروری است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با مسئولان دولت آینده هماهنگ کرده‌ایم و آنها نیز موافق تفکیک این وزارتخانه هستند.
رضایی کوچی ادامه داد: بررسی تقاضای اولویت نسبت به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در اجرای تبصره«۱»ماده «۱۰۰»آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت و اعمال اولویت با رای ۱۲۰ نماینده موافق به تصویب رسید.