عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن همدان سنندج با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی آغاز گردید.

راه آهن سنندج در سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.
 عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن همدان سنندج با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی آغاز گردید.
آغاز عملیات ریل‌گذاری پروژه احداث راه آهن همدان به سمت سنندج در شرایطی که وضعیت کرونا بر کشور و استان حاکم بوده با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و رعایت (HSE) فعال گردید.
این پروژه با تأمین اعتبار مناسب در قانون بودجه سال جاری و با پیگیری ها و تلاشهای  مستمر استاندار کردستان در چند جبهه کاری فعال گردید و با عزم و اراده و حمایت های دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی و البته رفع موانع اجرایی در کمیته مربوطه به ریاست استاندار محترم این پروژه در سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.