کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که دولت عملکرد موفقی در بخش مسکن نداشت، گفت:‌ دولت روحانی به‌خصوص در دوره اول وزارت راه و شهرسازی با بخش مسکن قهر بود.

حسن محتشم با اشاره به عملکرد دولت در بخش مسکن، اظهار کرد: در دولت یازده و دوازدهم عملکرد موفقی در حوزه مسکن ثبت نشد، به‌خصوص دوره اول وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه با بخش مسکن قهر بود.
وی یادآور شد: باوجود آن‌که دولت روحانی همواره اعلام می‌کرد متعهد به تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر است، اما در عمل برنامه ریزی برای این کار انجام نشد.
وی با اشاره به این که پروژه‌های مسکن مهر هنوز که هنوز است تحویل نشده است، افزود: با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی نگاه به بخش مسکن تغییر کرده و مثبت شده؛ یک نمونه بارز آن اجرای طرح ملی مسکن است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در عین حال به قیمت ساخت واحدهای این طرح انتقاد کرد و گفت: در طرح مسکن مهر قراردادها با قیمت  حدود هر مترمربع ۳۰۰ هزار تومان امضا شد که به دلیل تورم‌های پیاپی قیمت ساخت در این طرح چندین برابر شده است. در طرح ملی مسکن نیز قراردادها با قیمت ۲.۷ میلیون تومان امضا می‌شود اما با تعدیل قیمت‌ها این رقم نیز قطعا افزایش خواهد یافت.
محتشم اضافه کرد: مشخص بود که قیمت ۳۰۰ هزار تومانی ساخت مسکن مهر پاسخگوی سازندگان نبود، قیمت کنونی ساخت واحدهای طرح ملی مسکن نیز پاسخگوی هزینه‌ها نیست و قطعا تعدیل خواهد شد.
وی بیان کرد: حال باید دید که چقدر طرح ملی مسکن می‌تواند موفق باشد و بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.