نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دولت قبل در اجرای برخی از قوانین اهتمامی نداشت، ولی دولت جدید باید اولویت خود را بر اجرای قوانین بگذارد و از دولت خواهیم خواست که اشکال اجرایی نشدن…

فاطمه رحمانی در خصوص اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار کرد: وقتی قانونی نوشته می‌شود، به گونه ای است که حتما قابلیت اجرا داشته باشد. قانونگذار حکیم است و وقتی می‌خواهد قانون را مصوب کند باید همه زوایا را در نظر بگیرد، چون بعد از اینکه متن مصوب شد، حرمت قانون به اجرایی شدن آن است.
وی با بیان اینکه اگر قانون رعایت نشود حرمتی وجود ندارد، تصریح کرد: در این صورت چرا باید قانون وضع شود؟ لذا حتما اجرایی بودن این موضوع مد نظر بوده که مصوب شده است. الان هم ضرورت دارد که بعد از قانون شدن، دولت و مجریان در زمینه اجرایی شدن آن اهتمام جدی به کار ببرند. بحثی هم اگر در این رابطه وجود دارد، باید مجلس نظارت و سوال کند و پیگیر اجرایی شدن آن باشد که ان‌شاءالله آن را دنبال می‌کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی چیست، گفت: متاسفانه دولت قبل در اجرای برخی از قوانین اهتمامی نداشت، ولی بحمدالله دولت جدید که مستقر شده و علی القاعده به فرصت منطقی نیاز دارد، ولی باید اولویت خود را بر اجرای قوانین بگذارد و حتما از دولت خواهیم خواست که اشکال کار کجاست تا آن را برطرف کند و حتما این قانون اجرایی شود.