کارشناس اقتصادی گفت: دولت آیت‌الله رئیسی کلاً در زمینه تولید مسکن و اشتغال برنامه‌های خوبی دارند و احتمالاً در چهار سال اول دولت انقلابی ایجاد شود و از این رکود و افزایش قیمت سرسام‌آوری که مسکن دارد بیرون…

مهدی کُماسی با اشاره به رابطه تنگانگ و مستقیم «ساخت مسکن» و «ایجاد اشتغال»، گفت: در بخش مسکن ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال وجود دارد و در دولت‌های یازدهم و دوازهم در بخش مسکن با افزایش قیمت و کمبود مواجه بودیم.
وی افزود: در دوره‌های قبلی نیز یعنی در دولت‌های نهم و دهم، مسکن مهر راهاندازی شد که تعدادی واحد احداث و واگذار شد، اما بعدازآن دیگر فعالیتی در بخش مسکن نشد با توجه به صحبت‌های آیت‌الله رئیسی و توجه ایشان به اشتغالزایی و تولید مسکن ا‌ن‌شاءالله این مشکلات حل خواهد شود.
وی گفت: وضعیت مسکن احتمالاً رکودی سه الی چهارساله خواهد داشت زیرا خیلی از زیربنا‌های ما در بخش اقتصاد خراب شده است و خیلی از زیربنا‌های دیگر باید دوباره ایجاد شود واحتمالاً ۲ یا ۳ سال طول می‌کشد تا بتوانیم به روال عادی برگردیم.
کارشناس اقتصادی افزود: دولت آیت الله رئیسی کلاً درزمینه تولید مسکن و اشتغال برنامه‌های خوبی دارند و احتمالاً در چهار سال اول دولت انقلابی ایجاد شود و از این رکود و افزایش قیمت سرسامآوری که مسکن دارد بیرون بیاییم.
کماسی ادامه داد:  ما  درکشور حداقل ۴ یا ۵ قطب صنعتی داریم که با توجه به تحریم‌ها و کارشکنی که وجود داشته خط تولید آن‌ها غیرفعال شده و می‌شود با یکاستراتژی و استارت دوباره آن‌ها را از رکود بیرون آورد و در تولید حداقل ۳۰ یا ۴۰ درصد به خودکفایی رسید.