چه کسی مسوول است؟

به فاصله چند روز سقف بیمارستانی تازه تاسیس فرو ریخت 

و بیش از ۲۰ خانه در آتش سوخت

 

ساعت ۱۹:۵۰ شنبه ۱۸ دی ماه؛ حسین آباد سنندج؛ واژگونی تانکر حامل مازوت و برخورد با ساختمان‌ها در محور سنندج- دیواندره درداخل شهر حسن آباد موجب انفجار شبکه گازشهری در چند واحد مسکونی شد و چندین نفر در آتش سوختند.

 

چند روز پیش به دلیل بارش برف؛ سقف اورژانس بیمارستانی در سنندج فرو می ریزد و جان یک شهروند دیگر در این حادثه گرفته می شود. اگرچه تعداد جان باختگان و مجروحان در این حوادث از نظر کمی با آمار بالای  تلفات حوادث مختلف از جمله تصادفات جاده ای در استان قابل مقایسه نیست اما جنس این حادثه به صورت مشخص به موضوع مهم “وضعیت پروژه های عمرانی استان کردستان” اشاره دارد. سوانح و بلایای اتفاق افتاده در  ماه های اخیر نشان می دهد که استان بیشتر از هر زمان دیگری آسیب پذیر تر شده اند و اغلب توجه به کاهش آسیب پذیری تا بعد از وقوع بلایا و حوادث اتفاق می افتد. تاب آوری شهری در استان همچون مفهومی که در مواجهه با غافلگیری ها و اختلالات معنی پیدا می کند به شدت کاهش یافته. آنچنان که مشخص است به دلیل اهمیت، ضوابط ساخت اماکن عمومی همچون بیمارستان ها در حوزه های طراح و اجرا، سختگیرانه تر سایر پروژه ها است و این نوع نگاه انتظار عملکرد بهتر چنین اماکنی را در شرایط خاص به همراه دارد.  فروریختن سقف اورژانس یک بیمارستان  زنگ خطری است که به صورت مشخص اشاره به ضعف پروژه های عمرانی دراستان کردستان دارد و می توان هشداری در راستای ایجاد فاجعه های جبران ناپذیر بیشتر در هنگام بروز حوادث طبیعی همچون زلزله در کردستان باشد. 

آنچه وضعیت را نگران کننده تر می نماید تعدد اشتباهات مدیریتی در کردستان است، استانی که انتخاب های اشتباه، نگاه مدیریتی محقر، انجام پروژه های فاقد توجیه و تبلیغاتی تاکنون لطمات قابل توجهی را برای مردم به همراه داشته است که فارغ از هدر رفت سرمایه های محدود مالی؛ موجب لطمات جانی و مالی به شهروندان شده است، به صورت مشخص می توان به حادثه جان باختن ۱۳ نفردر سوختن اتوبوس بلوار دکتر حسینی و افزایش قابل توجه آمار تلفات در برخی محورهای در دست توسعه اشاره کرد. به نظر می رسد استاندار جدید کردستان در کنار چالش های مبارزه با فساد اداری گسترده در این استان و رتبه استان در آمار های فساد؛ می بایست در خصوص تغییر نگاه به پروژه های عمرانی و حرکت هرچه بیشتر به سمت قوانین و ضوابط در این حوزه اقدام نماید. قرارداد های متعدد ترک تشریفات و سلیقه ای و همچنین سپردن انبوه پروژه های متعدد به نور چشمی ها بدون توجه به صلاحیت جزچنین نتایجی به همراه نخواهد داشت. به اجرا رفتن تعداد قابل توجهی از پروژه های شهری فاقد طرح و توجیهات ضروری در گذشته و نیز پروژه های تبلیغاتی و به همراه افتتاح های زود هنگام، وضعیت استان را در این حوزه نامناسب کرده است و در صورت تداوم می تواند منشا حوادث بیشتر برای کردستان باشد.