مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در بازدید از مراحل احداث تونل کبیرکوه به همراه معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری از تکمیل آن در دو سال آینده درصورت تأمین اعتبار لازم خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان دراین بازدید گفت: درمجموع تونل کبیرکوه نزدیک به ۷۰ درصدپیشرفت فیزیکی دارد اما ۳۰ درصد باقیمانده به لحاظ مالی نیازمند اعتبارت بیشتری است.
وی خاطرنشان کرد تونل اصلی کبیرکوه ۴۷۵۰ مترطول دارد که حفاری و کف برداری و ۱۰۰۰ متر لاینینگ( پوشش بتونی سقف و دیوارها)آن به انجام رسیده و با توجه به تکمیل قرارداد پیمانکار در این زمینه، روزهای آینده آگهی مناقصه تکمیل تونل اصلی( باقیمانده عملیات لاینینگ، زیرسازی و روسازی و تکمیل جاده های دسترسی به سمت آبدانان و مورموری) با برآورد اولیه بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان منتشر خواهد شد و ظرف یک ماه پیمانکار طرح مشخص و ادامه عملیات اجرایی آغاز می شود.
بهادری در ادامه افزود: ازسمت دره شهر نیز پیمانکار مشغول عملیات راهسازی، لاینینگ تونلهای کوچکتر مسیر، احداث گالری درمقطع ریزشی و … است.
مدیرکل راه و شهرسازی هدف از اجرای تونل کبیرکوه را حذف گردنه های پرخطر محور دره شهر به آبدانان و در بلندمدت احداث راه ارتباطی جنوب و شمال استان و همچنین ارتباط استانهای مرکزی به مرزهای غربی عنوان کرد.