معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان اظهار داشت: با صرف هزینه ۴۵ میلیارد ریالی خط کشی ۵۰۰ کیلومتر از راههای سطح استان به صورت امانی و با استفاده از دستگاه خط کشی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای…

رامبد نوذری معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان اظهار داشت: با صرف هزینه ۴۵ میلیارد ریالی خط کشی ۵۰۰ کیلومتر از راههای سطح استان کردستان به صورت امانی و با استفاده از دستگاه خط کشی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان صورت پذیرفته است.
  نوذری با بیان اینکه ۳۵۰ کیلومتر از این میزان خط کشی مربوط به محورهای شریانی و فرعی بوده است ، همچنین در قالب طرح ابرار راه ۶۰ روستا به طول ۱۵۰ کیلومتر خط کشی میشود ، که تا کنون ۹۰ کیلومتر از آن به پایان رسیده است و مابقی در حال انجام است که تلاش میشود تا ظرف ماه جاری به پایان برسد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان با اشاره به اینکه اجرای خط کشی هر کیلومتر ، ۹۰ میلیون ریال هزینه داشته است افزود: در مجموع ۴۵ میلیارد ریال برای خط کشی ۵۰۰ کیلومتر از راههای سطح استان کردستان که به صورت امانی و با استفاده از دستگاه خط کشی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان هزینه شده است. لازم به ذکر است طول راه‌های استان کردستان حدود ۸ هزار کیلومتر است.