رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نه تنها وزارت راه و شهرسازی بلکه همه ارکان دولت باید در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن مشارکت بالایی داشته باشند.

محمدرضا رضایی کوچی در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب نهایی طرح جهش تولید و تامین مسکن از سوی شورای نگهبان، بیان کرد: در پی تلاش بیش از یک سال کمیسیون عمران و همکاری نمایندگان مجلس و پیگیری اعضای شورای نگهبان، در نهایت طرح جهش تولید و تامین مسکن در شورای نگهبان نهایی شد. اکنون با تایید شورای نگهبان این طرح از سوی رییس مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری به عنوان یک قانون ابلاغ خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: البته برای اجرای این قانون که به مراتب سخت تر از تصویب آن است، جدیت و همراهی اعضای کابینه دولت الزامی است و نه تنها وزارت راه و شهرسازی، بلکه همه ارکان دولت باید در اجرای آن مشارکت بالایی داشته باشند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این کمیسیون کاملا بر اجرای این قانون نظارت خواهد داشت، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری و نماینده دولت موظف است برنامه های خود برای اجرای این قانون را هر چه سریعتر به کمیسیون عمران ارائه کند. همت همه بر این خواهد بود که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال روی زمین نماند، چرا که نیاز کنونی کشور می طلبد چنین طرحی به اجرا برسد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامیدر ادامه تاکید کرد: زمینه اجرایی شدن این قانون در کشور مهیاست. با وجود مصالح ساختمانی مورد نیاز و نیروی کار موجود در کشور، ساخت این میزان مسکن شدنی خواهد بود. امروز وزیر مسکن و شهرسازی رسالت سنگینی بر عهده دارد و برای یک میلیون واحد در سال باید به صورت متوسط روزانه دو هزار و ۷۰۰واحد مسکن را عملیاتی کند.
رضایی در پایان افزود: از آنجا که ساخت این میزان مسکن با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است، وزارت راه و شهرسازی موظف است راهکارهای اجرایی آن را هرچه سریعتر به کمیسیون ارائه کند. یکی از مزیت های اجرای این قانون مناطق محروم و مناطقی است که مردم شرایط سخت تری دارند. نظارت مجلس کمک شایانی به جدیت در اجرای این قانون خواهد کرد.