مدیرکل راه و شهرسازى لارستان از ممنوعیت هرگونه خرید یا فروش واحدهاى طرح اقدام ملى مسکن خبر داد.

حسن شبانى مدیرکل راه و شهرسازى لارستان از ممنوعیت هرگونه خرید یا فروش واحدهاى طرح اقدام ملى مسکن خبر داد و گفت: براساس دستور العمل های ارسالی از وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به هر عنوان مثل فروش امتیاز و …غیر قانونی است.
وی تصریح کرد: با توجه به بررسی های میدانی و رصد فضای مجازی در برخی از شهرها تعدادی از افراد اقدام به خرید و فروش این واحد ها به صورت وکالتی نموده که این نوع عمل فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده ضمن لغو امتیاز متقاضیان ، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند برخورد خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی لارستان با اشاره به اینکه این موضوع به فرمانداران شهرستان ها طی مکاتباتی اعلام شده و بر این اساس هرگونه خسارت احتمالی متوجه خریداران خواهد بود و این اداره کل هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت