صبح امروز تمام اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در جلسه طرح سوال از شهردار از سید انور رشیدی قانع شدند و فرایند طرح ۲۷ سوال از شهردار که در مدت نسبتا طولانی با کش و قوس های زیادی همراه بود، به اتمام رسید.

صبح امروز تمام اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در جلسه طرح سوال از شهردار از سید انور رشیدی قانع شدند و فرایند طرح ۲۷ سوال از شهردار که در مدت نسبتا طولانی با کش و قوس های زیادی همراه بود، به اتمام رسید. 

اگرچه فرجام ماجرای پیچیده طرح سوال از سید انور رشیدی متناسب با ترکیب شورا و سوالات مطرح شده قابل پیش بینی بود اما آنچه امروز می تواند به عنوان نتیجه اقدامات شورا در این مدت مطرح باشد، آشفتگی فضای مدیریت شهری در سنندج است. اگر چه طرح سوال و استیضاح از جمله اختیارات شورا است اما این گزینه به واسطه تبعات ناشی از تغییر شهردار، به صورت معمول به عنوان آخرین ابزار شورا مطرح است. 

شهر سنندج به واسطه مشکلات کهنه عدیده ای که دارد بیش از هر زمان نیازمند فضای آرام و همدلی است که البته بازی هایی از این قبیل ضمن ایجاد آشفتگی در افکار عمومی شهروندان بلاشک بر فعالیت های مجموعه شهرداری، موثر خواهد بود. مردم شهر آشفته سنندج منتظر تغییرات محسوس و تحقق وعده ها هستند و چنین امکانی صرفا در فضایی عقلانی و با هم افزایی تمام نیروها محقق خواهد بود.