حبیب‌اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای

حبیب‌اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید: خوشبختانه در حال حاضر ایجاد سیستم حمل و نقل انبوه بین‌ شهرهای جدید و شهرهای مادر به‌عنوان یکی از سیاست‌های محوری دولت و وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است. در این راستا شاهد افتتاح متروی شهر جدید هشتگرد درسال گذشته بودیم و تلاش داریم امسال نیز عملیات اجرایی متروی شهر جدید پردیس را آغاز کنیم. همچنین با توجه به حجم بالای جمعیت در شهر جدید پرند نیز تصمیم داریم طبق هماهنگی‌های انجام گرفته تکمیل پروژه متروی پرند از فرودگاه امام (ره) تا این شهر جدید رابرعهده بگیریم