سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: بافت تاریخ شهری سنندج در قالب اجرای طرح های باز آفرینی شهری حفظ و مرمت می شود.

مصطفی رضایی با بیان اینکه ۴ مورد از پروژه های در حال اجرای طرح باز آفرینی شهری سنندج مربوط به حوزه تاریخ شهری است، اظهار داشت: این طرح ها شامل مرمت خانه تاریخی عمارت رشیدی و ساماندهی محله آغه زمان است که برای حفظ اصالت تاریخ شهری اجرا می شود.
رضایی با بیان اینکه عمارت رشیدی سنندج با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار و ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال مرمت است، گفت: این خانه از املاک در اختیار راه و شهرسازی است که پس از اجرای طرح پیاده راه سازی و اتصال این محله به سرای ولیدی برای انجام فعالیت های فرهنگی تغییر کاربری داده می شود.
سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری داره کل راه و شهرسازی کردستان تاکید کرد:طرح پیاده راه تاریخی و فرهنگی محله آغه زمان سنندج به عنوان اولین طرح بازآفرینی شهری در محله های تاریخی استان کردستان به طول ۳۵۰ متر در دو مرحله در حال اجراست که برای مرحله اول آن حدود ۴۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
وی یادآور شد: محله آغه زمان از محله هایی است که از نظر تاریخ و فرهنگ جز پنج محله اصلی شهر سنندج محسوب می شود و در طرح بهسازی و پیاده راه سازی این محله سعی داریم خیابان شهید نمکی به سرای تاریخی ولیدی وصل شود.
رضایی اضافه کرد:  همچنین یک مورد از منازل تاریخی این مسیر پس از تملک به عنوان رستوران سنتی، سه باب به عنوان خانه بومگردی و یک باب به عنوان موزه معماری شهری سنندج مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اظهار داشت:  این طرح هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آن سنگ فرش معابر، بهسازی برخی میادین و اتصال خیابان نمکی به کاروانسرای عزیزی در دستور کار قرار دارد.
به گفته رضایی اجرای پیاده راه خیابان فردوسی با همکاری مشترک شهرداری سنندج و همچنین ساماندهی انبار غله نیز این دست از پروژه هاست.