سد قشلاق (وحدت) سنندج با مساحتی بالغ بر ۹۰۰ هکتار در حالی به عنوان اصلی ترین منبع تامین آب شرب این شهر محسوب می شود که نگرانی هایی جدی در خصوص کیفیت آب این سد ناشی از ورود مستقیم فاضلاب چندین روستای اطراف…

سد قشلاق (وحدت) سنندج با مساحتی بالغ بر ۹۰۰ هکتار در حالی به عنوان اصلی ترین منبع تامین آب شرب این شهر محسوب می شود که نگرانی هایی جدی در خصوص کیفیت آب این سد ناشی از ورود مستقیم فاضلاب چندین روستای اطراف به داخل مخزن سد وجود دارد و جدیدا به دلیل مشکلات کیفی، تامین آب شرب سنندج از سد آزاد در دستور کار قرار گرفته و پروژه انتقال آب از این سد به تصفیه خانه سنندج در حال اجرا است.
و اما در چنین شرایطی تصرف و “ساخت و ساز” در حریم قانونی این سد، در سایه عدم جدیت متولیان حفاظت از این حریم همچنان ادامه دارد و در چند سال گذشته ده ها مورد تعرض به حریم قانونی این سد صورت گرفته که هر کدام با توجه به آلودگی های ناشی از وجود پمپ های غیر مجاز دیزلی بر روی دریاچه، آلودگی فاضلاب خانه های حریم و همچنین ورود پس آب زراعی حاوی سموم و کود های کشاورزی به مخزن سد، تشدید کننده شرایط نامناسب این منبع آب شرب در حال تهدید هستند.
در چنین شرایطی به نظر می رسد هماهنگی و جدیدت متولیان حفاظت از حرایم قانونی رودخانه و دریاچه این سد می تواند ضمن کمک در راستای جلوگیری از آلودگی، از مخاطرات مجاوران مسیل ها بکاهد.