مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به همراه مدیران ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از چهار پروژه راهسازی استان، بازدید کرد.

خلیل محبت‌خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در بازدید اول از پروژه تهران- قم، مقرر شد با توجه به پیشرفت عملیاتی خوب پروژه ۱۰ کیلومتر از مسیر زیر بار ترافیک برود همچنین تصمیم تخصیص قیر برای پروژه مذکورازدیگر نتایج این بازدید بود.
وی اظهار امیدواری کرد: این مسیر مهم ترانزیتی طی دو فاز در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بهره‌برداری خواهد رسید.
محبت‌خواه تصریح کرد: در بازدید دوم مقرر شد از پروژه چنداب – شریف آباد تعیین تکلیف و به مناقصه گذاشته شود. پروژه ساران – کیلان بازدید سوم بود که روند سرعت اجرای عملیات مناسب بود.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی استان تهران، وی خاطرنشان کرد: در بازدید چهارم و آخر توافق شد تا راهکارهایی برای هزینه تملک زمین جهت پروژه کمربندی غربی دماوند سریعا به شرکت ساخت ارایه شود تا رایزنی‌ها با سازمان مدیریت آغاز شود.