مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: بیش از ۹۹ درصد عملیات خاکی قطعات ۱ و ۲ و همچنین بیش از ۹۵ درصد عملیات اجرایی لایه های زیراساس و اساس پروژه در دست احداث بزرگراه اردبیل – سرچم تکمیل شده است

محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در بازدید از قطعات ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ پروژه در دست احداث بزرگراه اردبیل – سرچم با اعلام این مطلب اظهار داشت: بیش از ۹۹ درصد عملیات خاکی قطعات ۱ و ۲ و همچنین بیش از ۹۵ درصد عملیات اجرایی لایه های زیراساس و اساس تکمیل و حدود ۲۵ کیلومتر از آسفالت مسیر نیز اجرا شده است و ادامه عملیات نیز در حال اجراست.
وی گفت: با توجه به ضعف بستر زیرسازی و همچنین مشکلات ناشی از تراکم زیرسازی و روسازی مسیر به جهت ضعف ساختمانهای موجود در محدوده راه در داخل شهر جدید آراللو ، اجرای روسازی بتنی به طول ۱.۲۰۰ کیلومتر در دست اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل زیر گذر روستای کرگان در طول مسیر اشاره کرد و گفت: زیرگذر روستای کرگان در حال اجرا بوده و عملیات اجرایی در باند برگشت محدوده کیلومتر ۲۸ الی ۳۲ شروع شده و پس از انسداد مسیر و انتقال ترافیک به باند رفت فعالتر خواهد شد.
حیدری افزود: پیمانکار قطعه ۳ متعهد گردید جهت تسریع در عملیات اجرایی نسبت به افزایش اکیپ ابنیه فنی و افزایش ماشین آلات اقدام و ۸ کیلومتر از مسیر را تا پایان شهریور تکمیل و آماده اجرای آسفالت نماید.
وی گفت: پیمانکار قطعه ۴ در طول ۱۰کیلومتر از مسیر با ماشین آلات و اکیپ ابنیه فنی کافی فعال می باشد.