کوچ اجباری ساکنان بافت فرسوده!

در صحن شورای شهر تهران زمانی که علیرضا زاکانی در حال ارایه برنامه برای رای گرفتن از اعضای شورای شهر ششم بود به فصل اجتماعی که رسید از پاکسازی ۶ ماهه برخی آسیب‌های اجتماعی گفت. او زنان سرپرست خانواده را در لیست آسیب‌های اجتماعی آورد و از معتادان متجاهر که در کوچه پس کوچه‌های بخش‌های جنوبی شهر پراکنده هستند را لکه ننگ شهر توصیف کرد. او در تازه‌ترین اظهارنظرش درخصوص بافت فرسوده هم گفته است: در مورد بافت فرسوده یک مساله توجه به برنامه‌های کوتاه‌مدت است و اگر نوسازی در این بافت موضوعیت داشته باشد، توجه به بخش ریزدانه‌ها مطرح است که شامل سه مولفه خاص و محدودیت می‌شود که در این زمینه نیز باید تسهیلات و مشوق‌هایی ارایه شود. در حقیقت نیاز به ایجاد بسترهایی است که به سرعت صرفه داشته باشد. ما مشوق‌های خود را اعلام می‌کنیم، چرا که نیاز به بسته کاری دارد. بخشی از ماجرا نیز مربوط به نوسازی بافت فرسوده به معنی نوسازی شهری و نه فقط نوسازی بافت است.  او اعلام کرده که می‌خواهیم یک محله را با یک الگوی جدیدی بسازیم و این نیاز به کوچ دارد. قبل از کوچ نیاز به بلوک‌بندی خاصی داریم که باید برویم و بسازیم، مانند همان ایده‌ای که قبلا برای اکباتان و آپادانا بود. در این ایده باید مردم محله را کوچ بدهیم، جای آنها را بسازیم و مردم را سرجای سکونت خود برگردانیم. اینها مدل‌های مختلفی است که باید دنبال شود. اظهارنظر او واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. حسن خلیل‌آبادی، عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید: گفته‌اند که برای بازآفرینی بافت فرسوده باید اهالی این محدوده را کوچ بدهیم، این ادبیات برای زمان نادرشاه و قاجار و… بوده که ایلات و عشایر را به شهرهای دیگر کوچ می‌دادند. او ادامه می‌دهد: این حرف هیچ منطق مدیریت شهری پشتش نیست. ما هر جا مداخله کردیم، آن محل‌ها را از هویت انداختیم و مردمش را آواره کردیم. در همین عودلاجان و در اطراف حرم شهر ری را شما مشاهده کنید چه به سر بافت میراثی شهر آمده است. اگر مردم هویت محلی و شهری نداشته باشند تعلق خاطری به شهر ندارند. اینکه شما مردم را کوچ بدهید تا برای‌شان خانه‌سازی کنید یک سخن قدیمی و منسوخ شده است.  خلیل‌آبادی می‌گوید: اینها یک حرف‌هایی است که در هر سمینار علمی بگویید به شما می‌خندند! امروز ما باید محله‌ها را با حفظ هویت و اصالت محله‌ای و تعلق خاطر مردم آنجا بازسازی و بازپیرایی کنیم، امکانات و امتیاز و پروانه ساخت بدون هزینه بدهیم تا با مشارکت خود مردم این نوسازی انجام شود.  او تاکید می‌کند: اگر که شهرداری پول داشته باشد و اگر امکانات هم داشته باشد تا وقتی که با مشارکت خود مردم بافت فرسوده‌ها بازسازی نشود، ما بیراهه رفتیم و نتیجه‌اش هم همین نواب است که می‌بینید.