قدردان شورای پنجم هستیم که با همدلی و یکپارچگی توانستند شهر را به توسعه عمرانی و فرهنگی انجام برسانند. امیدواریم نمایندگان مردم سنندج در پارلمان محلی و نیز شهردار سنندج بتوانند از پس مسئولیت سنگین خود…

قدردان شورای پنجم هستیم که با همدلی و یکپارچگی توانستند شهر را به توسعه عمرانی و فرهنگی انجام برسانند. امیدواریم نمایندگان مردم سنندج در پارلمان محلی و نیز شهردار سنندج بتوانند از پس مسئولیت سنگین خود برآیند.
وبتوانند حق مردم را مطالبه کنند. شعار مدیران باید انقلابی و اسلامی باشد همانند حضور رزمندگان که لبیک گفتند به فرمان بنیان گذار انقلاب و حضور پیدا کردند در میدان های حق علیه باطل.
دراین ایام همشهریان عزیز انتظارات زیادی از نماینده مردم و شهرداری و شورای شهر دارند.
توسعه زیر ساخت ها و توسعه فرهنگی شهر خلاق موسیقی مورد انتظار مردم است.