وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که توسعه خطوط ریلی در گرو حمایت از تولید داخلی است، گفت: یکی از الزمات توسعه پایدار راه‌آهن حمایت از تولیدداخل است.

محمد اسلامی  در هفتمین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن با تاکید بر حمایت از تولید داخل، اظهار کرد: باید به توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور متعهد باشیم تا در شأن مردم باشد.
وی با تاکید بر این‌که حمایت از تولید داخل نقش به‌سزایی در توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور دارد، افزود: تولید داخل به بومی‌سازی دانش فنی منجر می‌شود،‌ مولفه مهمی که برای توسعه پایدار شبکه سراسری راه‌آهن ضروری است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در بخش توسعه زیرساخت‌ها، منابع انسانی و سازوکارها نیازمند تحول فکری و عملی بودیم در این راستا اقدامات متعددی انجام شده است.
به گفته اسلامی، بخشی از نتایج تحول موردنظر در سال ۹۸ و ۹۹ حاصل شد؛ به‌عنوان نمونه احداث خطوط ریلی ۶.۵ برابر معدل سال‌های گذشته بوده است.