معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از تصویب طرح بازآفرینی شهرستان فامنین در کمیسیون ماده ۵ خبر داد و گفت: طرح بازآفرینی این شهرستان در محدوده بازار و محله باغ نظر فامنین با رویکرد…

مجید صالحی امیر بیان کرد: هدف از انجام این طرح باز زنده سازی و ساماندهی بازار فامنین و بهسازی و ایجاد فضاهای شهری و سرزندگی در محله باغ نظر برای ساکنین این محله بوده است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ادامه داد: همچنین با اجرای این طرح با توجه به اینکه این شهر در مسیر آزدراه تهران_همدان می باشد تاثیر بسیار زیادی در افزایش گردشگری این شهر خواهد داشت.
صاحی امیر یادآور شد: تهیه این طرح از سال ۱۳۹۷ توسط مهندسین مشاور پیشگامان طرح و توسعه پایدار آغاز شده و پس از بررسیهای انجام شده در کمیته های فنی_تخصصی،کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۰ به تصویب رسیده است.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی همدان در پایان خاطر نشان ساخت: در راستای اجرایی شدن این طرح در گام نخست اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از شرکت بازافرینی شهری ایران اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار برای اجرای فاز ۱ بهسازی محله بازار  نموده است.