یکی از دغدغه های اصلی مردم درچندسال گذشته نارضایتی عمومی شهروندان از وضعیت آب شرب سنندج

یکی از دغدغه های اصلی مردم درچندسال گذشته  نارضایتی عمومی شهروندان از وضعیت آب شرب سنندج بود که موجی از انتقادنسبت به عملکرد ضعیف مدیران در مدیریت کمی وکیفی آب و تامین آب آشامیدنی سالم در فضای عمومی جامعه به راه انداخت تا جایی که این حرکت اعتراضی منجر به تشکیل کمپینی متشکل از کمیته تکنیکال وفنی و شورای مدیریت در قالب تیم تخصصی و صاحب نظر جهت برون رفت از بحران آب شرب مردم طی مکاتبات و جلسات متعدد با ادارات و سازمانهای ذیربط ضمن انتقاد از کوتاهی مدیران در تامین آب شرب  با ارائه ی راهکارهای کلیدی
،منجربه تصمیم گیری مدیران درسطح کلان کشور
برای حل معضل آب شرب سنندج شد.که با سفر جناب آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه کلنگ زنی وبا ذکر نکته ایی محوری ((حل مسئله اب شرب سنندج از اولویت های ما در کردستان و برای این پروژه محدودیت اعتباری نداریم .))به سفر خود پایان داد.حال طی بازدید میدانی و گزارشات به عمل آمده از روند عملیات پروژه انتقال خط لوله به علت عدم تزریق به موقع اعتبار به کندی پیش می رود..که با توجه به خشکسالی بی سابقه دراستان زمینه های نگرانی مردم را تشدید کرده …
لذا خواست عمومی مردم از نمایندگان مجلس به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیرتزریق فوری اعتبار درراستای تسریع پیشرفت فیزیکی پروژه انتقال آب از سامانه سد آزاد به تصفیه خانه سنندج است.