مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از افزایش ماشین آلات سنگین راهسازی جهت تسریع در روند اجرایی پروژه احداث راه اصلی کلور – درام خبر داد.

محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در بازدید از پروژه احداث راه اصلی کلور – درام گفت : با توجه به افزایش جبهه های کاری در پروژه ، مقرر گردید پیمانکار نسبت به افزایش ماشین آلات سنگین راهسازی جهت تسریع در روند اجرایی اقدام کند.
وی افزود : با حل مشکل تامین سیمان ، پیمانکار متعهد شد نسبت به افزایش اکیپ ابنیه فنی و تسریع در تکمیل پل ها را با رعایت مسائل فنی شتاب داده و اقدام کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار داشت : با توجه به تامین منابع از محل فاینانس بانکی و پیگیری های انجام شده توسط استاندار ، نماینده مردم شهرستان خلخال ، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل اقداماتی جهت افزایش اعتبار مورد نیاز پروژه صورت گرفته شده است.
حیدری تاکید کرد: با توجه به نقشه های اجرایی پروژه ، پیمانکار نسبت به اجرای برنامه زمانبندی در زمان مقرر اقدام و فعالیت کند.