در حالی دیروز هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران در اطلاعیه‌ای تعداد اعضای هیئت مدیره را اعلام کرد که این هیئت در این زمینه مرتکب تخلف شده است.

روز گذشته هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی استان تهران طی اطلاعیه‌ای به شرح زیر تعداد اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت را اعلام کرد؛
«در راستای برگزاری نهمین دره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دراجرای بند ج از ماده ۶۴ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ردیف ۷ از بند ۳-۳ نظامنامه انتخابات، بدینوسیله تعداد اعضای نهمین دوره هیئت مدیره سازمان استان در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی ساختمان به شرح جدول ذیل اعلام می‌شود.»
این در حالی است که هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی استان تهران به دلیل عدم ضوابط و مقررات مربوطه دچار تخلف آشکاری رابطه با تعداد اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شده است.
بر این اساس هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی استان تهران بدون رعایت ضوابط و مقررات و نظریه رفع ابهام ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -که نیمه تیر امسال توسط وزیر وقت راه و شهرسازی ابلاغ شد- تعداد اعضای رشته نقشه برداری را برخلاف مقررات به ۲ عضو افزایش داده است .
پیگیری‌های تسنیم حاکی از آن است این تخلف هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال رسیدگی بوده و وزارت راه و شهرسازی ضمن توبیخ هیئت اجرایی در حال مکاتبه برای اصلاح آن است.