مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ضمن تشریح اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه غیررسمی چابهار، روند احداث ۱۱ هزار واحد مسکن محرومان استان را برشمرد.

سیدخلیل منبتی مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان، عملکرد آن بنیاد را در طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی چابهار و همچنین اجرای طرح مسکن محرومان استان، توضیح داد.
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: در اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی چابهار ۷ هزار و ۸۵۷ خانوار شناسایی شدند که با انجام پیگیری‌ها برای ۴۲۹ مالک ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی چابهار پروانه ساختمانی صادر شده است.  
منبتی از معرفی ۱۲۱ سرپرست خانوار به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات خبر داد و افزود: در اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی چابهار تاکنون بانک‌ها با ۸۶ مالک قرارداد منعقد کردند.
وی تعداد واحدهای در حال ساخت را ۳۰۴ واحد برشمرد و از تخصیص و تحویل ۱۰۰۷ هکتار اراضی برای اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه‌ غیررسمی چابهار خبر داد.
به گفته منبتی در اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی چابهار تاکنون پی‌کنی ۳۰۴ واحد، آرماتوربندی ۲۴۵ واحد، فوندانسیون ۲۱۷ واحد، اجرای اسکلت ۱۹۳ واحد، اجرای سقف ۱۴۵ واحد، انجام شده است.
۱۱ هزار واحد مسکن محرومان در سیستان و بلوچستان احداث می‌شود
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان‌و‍بلوچستان همچنین در ادامه عملکرد بنیاد مسکن استان را در اجرای طرح ۱۱ هزار واحد مسکن محرومان استان، اعلام کرد.
منبتی از معرفی ۱۱هزار و ۲۱۱ سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل خبر داد و افزود: بانک‌های عامل تاکنون با ۱۰ هزار و ۹۷۴ مالک برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کردند.
وی روند احداث مسکن محرومان استان را بدین شرح اعلام کرد: پی‌کنی ۱۰ هزار و ۸۱۶ واحد، اجرای فوندانسیون ۱۰ هزار و ۵۴۸ واحد، اجرای اسکلت و سیستم سازه‌ای ۹ هزار و ۷۷۱ واحد،  اجرای سقف ۹ هزار و ۲۰ واحد، در و پنجره ۸ هزار و ۹۷۸ واحد، انجام شده است.